Krzysztof Kasprzyk

Firma Krzysztof Kasprzyk prowadzi działalność hotelarską w obiektach:

  • Hotel Mercure Karpacz Skalny ul. Obrońców Pokoju 5, 58-540 Karpacz
  • Hotel Mercure Jelenia Góra ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra 

Hotel Mercure Karpacz Skalny

ul. Obrońców Pokoju 5, 58-540 Karpacz

Hotel Mercure Jelenia Góra

ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra

Beneficjent:

Krzysztof Kasprzyk

Projekt:

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 3.4.) Dofinansowanie Projektu wyniosło: 281.803,56 zł.


Firma Krzysztof Kasprzyk jest Beneficjentem subwencji finansowej w ramach Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 3.500.000,00 PLN.